fredag den 15. november 2013

Hvorfor lave opsøgende arbejde i andre lande?

Hvorfor lave opsøgende arbejde i udlandet?
Regeringen vil med en omfattende handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet øge de danske studerendes udsyn og internationale kompetencer, styrke de danske uddannelsesmiljøer og gøre Danmark til et attraktivt studieland for internationale talenter.
Den 14. juni 2013 lancerede regeringen første del af handlingsplanen under overskriften 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - Flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer’. Den bliver senere på året fulgt af en anden del, som vil være et oplæg til, hvordan Danmark også i fremtiden kan tiltrække og fastholde de dygtigste internationale studerende.
Med handlingsplanen har uddannelsesministeren indledt en dialog med en bred kreds af interessenter om, hvordan der skabes de bedste rammer for internationaliseringen af de videregående uddannelser.
Hvordan passer det ind i Kolding Kommunes planer?
EUD-uddannelserne har på nogle områder haft rekrutteringsproblemer, og et dårligt ry i forhold til den direkte vej i uddannelsessystemet. For at støtte op omkring regeringens initiativer på landsplan, understøtte det enkelte individ og kommunens deltagelse i talent projekter som; Syddanske Talenter og Talentvejen.nu - er det vigtigt at vi også er i stand til at have et vis udsyn som kommune.
Kolding Kommune har i mange år sendt Social-og sundhedsassistenter rundt i hele verden i et samarbejde med Social-og sundhedsskolen i Fredericia/Horsens.
Med kommunens nye strategi om; Vi designer livet ønskes denne mulighed også givet til elever der tager kontoruddannelsen i offentlig administration.
Jamen, hvad får de ud af at komme ud i verden?
CIRIUS (Evalueringsinstitut) har i 2003 udgivet en lang rapport omkring udbyttet af praktik i udlandet.
I rapporten nævnes der læringsmål som: personlig læring, kultur, sprog, ungdomskultur
Hvorfor så lige Vol State Community College - er der ikke noget tættere på - hvor svært kan det være at finde en kontakt?
Ja, det lyder nemt nok. Men faktum er at det er svært og tidskrævende at finde en samarbejdspartner som der er seriøs og som indeholder de krav som kommunen har til udveksling. De organisationer som der har fundet steder at udplacere studerende ønsker ikke at opgive deres kontakter da de ved hvor lang tid det tager at etablere kontakten.
Som det er med mange andre ting, er det de personlige relationer som der afgør om der bliver tale om en udveksling eller ej. Tit og ofte båret af få personer...
Da Vol State er en organisation af en rimelig størrelse, og som tidligere har haft besøg af danske studerende er College et oplagte som mål for udveksling indenfor den omtalte uddannelse. Og når vi snakker:
- Velfærds modeller (den skandinaviske, den centraleuropæiske og den helt liberale som de har i USA)
- Administration i en stor organisation
- Det amerikanske uddannelsessystem/retninger
- Arbejdet i en politisk organisation
- Forskellige måder at finansiere velfærd – Skattefinansieret Vs. Liberale modeller som f.eks. forsikringsbaseret
- Obamacare osv.
- er Vol State et god sted at begynde...
Det er således mit ønske med denne blog at give andre organisationer et indblik i hvad et ophold i en amerikansk stat kan give udover målene fra CIRIUS-rapporten, og det er mit håb at vi i fremtiden kan give vores SOSU- og kontorelever et lille indblik i nogle af ovenstående problemstillinger.
Finansiering: Opsøgende virksomhed er finansieret af FIVU, (ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser m.fl.
Vigtigt!!!
Politiske holdninger, udsagn, observationer eller andre fremlægninger af situationer osv. er ikke nødvendigvis en del af Kolding Kommunes politik. Disse står derfor udelukkende for egen regning!

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar